สินค้าหมด

หนังสือเรียน pfSense pfBlockerNG

375 ฿

หนังสือ pfBlockerNG เล่มนี้ เป็นหนังสือในแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ศึกษาและอ้างอิงทางเทคนิคเมื่อมีการติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน pfBlockerNG ร่วมกันกับ pfSense ไฟร์วอลล์ ให้กับเครือข่ายขององค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง บ้าน อพาร์ทเม้นท์ บริษัทต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาลและรวมทั้งองค์กรของรัฐ มีการเขียนและทดสอบการใช้งานจริงทุกขั้นตอน ซึ่ง pfBlockerNG เป็นฟรีซอฟต์์แวร์แพ็คเกจโอเพ่นซอร์สที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีมงานพัฒนา pfSense ของบริษัท Netgate เพื่อถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือขยายฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้กับซอฟต์แวร์ pfSense ที่นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ ที่เป็นการใช้งานในรูปแบบเดิม

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านการใช้งาน pfBlockerNG ของ pfSense เป็นหลัก ที่อธิบายถึงรายละเอียดพื้นฐานการติดตั้ง การกำหนดค่า และวิธีการจัดการที่เป็นส่วนสำคัญของแต่ละหัวข้อไว้เพื่อช่วยในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเครือข่าย อาทิเช่น อธิบายถึงวิธีการจัดการการบล็อกหรือปิดสกัดกั้นการโฆษณา (Advertisement Blocking), การบล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย (Malicious site content blocking), การปิดสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์โดยผ่านการกรอง DNS, การปิดสกัดกั้น Adult และ Porn ไชต์, การปิดสกัดกั้นโซเชียลมีเดีย (Social media) และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงความสามารถในการบล็อกตำแหน่งที่ตั้งพื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ (GEO Blocking) อย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค ที่อยู่ไอพีแอดเดรส และโดเมนเนม (Domain name)

หนังสือ pfBlockerNG เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • หนังสือ pfSense pfBlockerNG เหมาะสำหรับสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
 • System Administrators อื่น ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน pfBlockerNG ของ pfSense ไฟร์วอลล์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเครือข่าย (Network Security)
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลและนำติดตัวไปเพื่อใช้อ่านและทำความเข้าใจในขณะที่เดินทางบนรถไฟ
  เครื่องบิน และ อื่นๆ อีก

Out of stock

Description

หนังสือ pfBlockerNG เล่มนี้ เป็นหนังสือในแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ศึกษาและอ้างอิงทางเทคนิคเมื่อมีการติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน pfBlockerNG ร่วมกันกับ pfSense ไฟร์วอลล์ ให้กับเครือข่ายขององค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง บ้าน อพาร์ทเม้นท์ บริษัทต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาลและรวมทั้งองค์กรของรัฐ มีการเขียนและทดสอบการใช้งานจริงทุกขั้นตอน ซึ่ง pfBlockerNG เป็นฟรีซอฟต์์แวร์แพ็คเกจโอเพ่นซอร์สที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีมงานพัฒนา pfSense ของบริษัท Netgate เพื่อถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือขยายฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้กับซอฟต์แวร์ pfSense ที่นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ ที่เป็นการใช้งานในรูปแบบเดิม

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านการใช้งาน pfBlockerNG ของ pfSense เป็นหลัก ที่อธิบายถึงรายละเอียดพื้นฐานการติดตั้ง การกำหนดค่า และวิธีการจัดการที่เป็นส่วนสำคัญของแต่ละหัวข้อไว้เพื่อช่วยในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเครือข่าย อาทิเช่น อธิบายถึงวิธีการจัดการการบล็อกหรือปิดสกัดกั้นการโฆษณา (Advertisement Blocking), การบล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย (Malicious site content blocking), การปิดสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์โดยผ่านการกรอง DNS, การปิดสกัดกั้น Adult และ Porn ไชต์, การปิดสกัดกั้นโซเชียลมีเดีย (Social media) และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงความสามารถในการบล็อกตำแหน่งที่ตั้งพื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ (GEO Blocking) อย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค ที่อยู่ไอพีแอดเดรส และโดเมนเนม (Domain name)

นอกจากนี้ ในแต่ละหัวข้อสำคัญๆของหนังสือเล่มนี้ มีการใช้รูปภาพจำนวนมากมาประกอบการอธิบายเพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งภายในหนังสือยังมีหัวข้อการอธิบายที่เกี่ยวกับการแนะนำและข้อควรระวังที่เป็นส่วนเสริมที่สำคัญๆไว้เพื่อช่วยเป็นส่วนขยายความเข้าใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในบางหัวข้อผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าหนังสือกลับไปกลับมาอีก แต่ในบางหัวข้ออาจจะมีข้อความซ้ำๆบ้างเพื่อเป็นการทบทวนการชี้แจ้งหรือเสนอแนะในขณะที่ทำการติดตั้งหรือมีการกำหนดค่าในหัวข้อนั้นๆ

หนังสือ pfBlockerNG เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • หนังสือ pfSense pfBlockerNG เหมาะสำหรับสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
 • System Administrators อื่น ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน pfBlockerNG ของ pfSense ไฟร์วอลล์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเครือข่าย (Network Security)
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลและนำติดตัวไปเพื่อใช้อ่านและทำความเข้าใจในขณะที่เดินทางบนรถไฟ
  เครื่องบิน และ อื่นๆ อีก

สารบัญ pfBlockerNG

 • วิธีติดตั้ง pfBlockerNG-Devel
 • pfBlockerNG กับการกำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทาง Wizard (pfBlockerNG initial configuration)
 • การตั้งค่าทั่วไปของ pfBlockerNG (General Settings of pfBlockerNG)
 • การกรอง IPv4 และ IPv6 (Enabling IPv4 and IPv6 Filtering)
 • การบล็อก GeoIP (GeoIP Blocking)
 • การบล็อก DNS (DNS Blocking or DNSBL)
 • การเปิดใช้งาน DNSBL Category (Blacklist)
 • การบล็อกโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Networks) ด้วย pfBlockerNG
 • การบล็อก Domain ด้วยการใช้ DNSBL TLD Blacklist
 • การปิดสกัดกั้น Adult (XXX) และ Porn ไซต์ ด้วย pfBlockerNG
 • การแก้ปัญหา (Troubleshooting)
 • Tips and Techniques

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือเรียน pfSense pfBlockerNG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *