สินค้าหมด

IPSec Virtual Private Network

550 ฿

หนังสือ: 268 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 19x24x1.54 ซม
กระดาษกรีนรีด
หนังสือ pfSense เหมาะสำหรับใครบ้าง
  • Work from home : หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารและจัดการการเชื่อมต่อ VPN เข้ากับสำนักใหญ่และไซต์สาขาต่างๆได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำงานที่บ้าน ไม่ว่าจะอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงสำนักงานใหญ่ผ่านทาง VPN ได้
  • ผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์
  • System Administrators อื่น ที่ต้องการศึกษา pfSense ไฟร์วอลล์เพิ่มเติม

 

Out of stock

Description

ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านการจัดการ IPSec VPN บน pfSense สำหรับเครือข่ายขององค์กรที่เป็นการใช้รูปแบบ Remote Access, Site to Site และ Multiple Site to Site รวมทั้งการสร้างใบรับรอง CA และ ใบรับรอง Sever ที่สำคัญเพื่อใช้ในการยืนยันความถูกต้องเมื่อต้องทำงานร่วมกับ IPSec VPN นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงวิธีแก้ปัญหาการจัดการให้กับ IPSec VPN ในสถานะการณ์ที่ทั้งสองฝั่ง อย่างเช่น Site A และ Site B มีการใช้ LAN Subnet ที่เหมือนกันหรือชนกันเกิดขึ้น, มีการแนะนำวิธีการปรับใช้เพิ่มเติมให้กับ IPSec VPN เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, การกำหนดและปรับแต่งการตั้งค่าใช้งานให้กับ VPN Mobile Clients อย่างเช่น Windows 10, 11, Ubuntu, MacOS และ iOS Phone เพื่อสำหรับในการเชื่อมต่อเข้ากับ IPSec VPN Server ที่มีการติดตั้งและใช้งานอยู่บน pfsense, มีการแนะนำโซลูชั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ IPSec VPN ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อ Site to Site, Remote Access to Site ที่ใช้งานเกี่ยวกับ Mobile Clients 4G และ 5G และการเลือกประเภทการใช้งาน VPN ที่เหมาะสมให้กับองค์กร

หนังสือเล่มนี้มีวิธีการเขียนการอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ หรือบางหัวข้อผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าหนังสือกลับไปกลับมาอีก แต่ในบางหัวข้ออาจจะมีข้อความซ้ำๆ กันบ้างเพื่อเป็นการทบทวนการชี้แจ้งหรือเสนอแนะในขณะที่ทำการติดตั้งไปพร้อมๆกัน หรือมีการกำหนดค่าในหัวข้อนั้นๆ

ผู้อ่านจะได้ศึกษาถึง
1. การใช้งานโดยทั่วไปของ IPSec VPN
2. อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำงานเข้ากันได้กับ IPSec VPN ของ pfSense
3. รูปแบบการใช้งาน VPN ที่เหมาะสมกับองค์กร
4. เข้าใจเกี่ยวกับ IPSec และ IPv6
5. เข้าใจเกี่ยวกับอ๊อปชั่นการกำหนดใช้งาน IPSec VPN : Phase 1 และ Phase 2
6. สิ่งที่ต้องรู้และเตรียมพร้อมก่อนการติดตั้งใช้งาน IPSec VPN Server
7. การติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน IPSec Site to Site VPN with Pre-Shared Keys
8. การติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน IPSec Site to Site VPN with Certificate Authentication
9. การติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน IPSec Remote Access VPN : Using IKEv2 with EAP-MSCHAPv2
10. การติดตั้งและกำหนดค่าใช้งาน IPSec Remote Access VPN : Using IKEv2 with EAP-RADIUS
11. การกำหนดและปรับแต่่งการตั้งค่่าใช้้งานให้้กัับ Mobile Clients เช่น Windows 11, Ubuntu, MacOS, iOS และ Android
12. การกำหนดกฎไฟร์วอลล์ให้กับ IPSec VPN
13. การตรวจสอบและทดสอบสถานการณ์เชื่อมต่อของ IPSec Server และ Client Site
14. NAT/BINAT Translation กับการแก้ปัญหา Local Subnet Conflicts
15. การแก้ปัญหาให้กับ IPSec VPN (Troubleshooting)
16. อื่นๆ อีก